Efektywna współpraca międzysektorowa

Udziałowcy nawiązując do wcześniej zawartych porozumień kooperacyjnych (tj. Klaster Rzemiosła i Handmade’u, Klaster Przemysłów Kreatywnych, Klaster Kujawsko - Pomorska E-Gospodarka) oraz wypracowanych strategii rozwoju powołali spółkę typu spin - off pod nazwą: Klaster Przemysłów Kreatywnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Spółka powołała w swojej strukturze zgrupowanie podmiotów Klaster Przemysłów Kreatywnych, zwany dalej „Klastrem”. Członkami założycielami Klastra są osoby fizyczne i prawne będące udziałowcami Klastra Przemysłów Kreatywnych Sp. z o.o.

O Klastrze

Klaster Przemysłów Kreatywnych jest dobrowolnym powiązaniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni publicznych i niepublicznych, szkół, jednostek kultury i innych zainteresowanych podmiotów działających na rzecz przemysłów kreatywnych na podstawie niniejszego Statutu.

O Klastrze

Klaster Przemysłów Kreatywnych Sp.z o.o.
ul. Naruszewicza 11, 85-229 Bydgoszcz
Kapitał zakładowy: 8000 zł

Dane rejestowe:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 366344492,
NIP: 9671384618,
KRS: 0000657337,

Subskrypcja newslettera KPK